home
profil
kertaskerja
artikal
sumber
galeri
album
catatan
tazkirah
pautan

buku 

 

Di ruangan ini dimuatkan beberapa kertas kerja yang pernah saya hasilkan untuk beberapa tahun yang lalu. Sebahagian besar kertas kerja tersebut adalah hasil kolaborasi bersama pensyarah saya iaitu Dr. Irfan Naufal (pensyarah di Pusat Teknologi Pengajaran dan Multimedia Universiti Sains Malaysia yang merupakan penyelia utama saya ketika saya mengikuti Program Ed.D. Kebanyakkan kertas kerja tersebut telah dibentangkan di seminar kebangsaan dan antarabangsa.

  Tajuk/Penulis Tahun
1. Aplikasi Pendekatan Inkuiri dalam Persekitaran Pembelajaran Berasaskan Web. -Dr. Irfan Naufal Umar & Sajap Maswan- META, K. Terangganu
2005
2. A Guided Inquiry Learning Approach in a Web Environment: Theory and Application - Dr. Irfan Naufal Umar & Dr. Sajap Maswan # Asia Pasific Open and Distance Learning for Higher Education Conference
2005
3.

The Effects of Guided Inquiry Approach in a Web-based Learning Environment on the Achievement of Students with Different Cognitive Style - Dr. Irfan Naufal Umar & Dr. Sajap Maswan # Proceedings of the Sixth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies

2006
4. The Effects of a Web-based Guided Inquiry Approach on Students’ Achievement
Irfan Naufal Umar and Sajap Maswan
- JOURNAL OF COMPUTERS (JCP)
ISSN : 1796-203X
Volume : 2 Issue : 5 Date : July 2007
2007
5.  Siber Kafe: Sejauhmana Golongan Pelajar Memanfaatkannya untuk Tujuan Pembelajaran-Dr. Sajap Maswan, seminar Penyelidikan IPTB dan JPN Kedah 2007.
 2007
 6  ANALISIS KEKERAPAN PENGGUNAAN E-FORUM DALAM KALANGAN PENGUNJUNG LAMAN WEB IPTB - Seminar Penyelidikan Pendidikan IPGM Zon Utara - Dr. Sajap Maswan
 2009