Tutorial 1 : Menghasilkan Latar belakang Hitam Putih & Imej Berwarna

Tutorial 2 : Memasukkan Imej Dalam Tulisan (Clipping Mask)

Tutorial 3: Mengubah Warna Anak Mata

Tutorial 4 : Menghasilkan Pemandangan Bercahaya

Tutorial 5 : Menghasilkan Tulisan Menarik (Asas)

Tutorial 6 : Menghasilkan Latar belakang (Gradient)

Tutorial 7 : Liquify Imej Anak Mata

 

Soalan 1 :

Apakah cara mudah untuk memasukkan imej ke dalam tulisan berpandukan tutorial?

 

Adakah tutorial tersebut sesuai untuk diaplikasikan pada tulisan times new roman?

Jawapan : Klik sini

Soalan 2 :

Apakah "tool" yang digunakan untuk menghasilkan latar belakang ber"gradient"?

 

Adakah "paint bucket tool" sesuai untuk menghasilkan latar belakang ber"gradient"?

Jawapan : Klik sini

Soalan 3 :

 

Apakah "tools" untuk membuat seleksi pada sesuatu imej?

Setelah seleksi imej selesai,apakah langkah untuk membawa imej tersebut kepada "layer" baru?

Jawapan : Klik sini

Soalan 4 :

 

Terdapat "filter" pada menu bar di Photoshop.Apakah langkah untuk menghasilkan cahaya pada "filter" tersebut?

Jawapan : Klik sini

Website ini dibina khusus dalam Bahasa Melayu bagi tujuan pembelajaran Photoshop yang lebih interaktif dan lebih mudah difahami. Segala maklumat diperolehi hasil daripada eksplorasi saya sendiri,sumber internet dan melalui pembacaan buku-buku rujukan. Pengunjung dibenarkan untuk mengguna dan menyesuaikan dengan kegunaan pengajaran dan pembelajaran jika perlu. Anda ditegah supaya tidak menggunakan hasil karya saya untuk kepentingan peribadi atau untuk dikomersialkan sebagai hasil jual beli. Pandangan anda semua amatlah dialu-alukan. Terima kasih.