home
profil
kertaskerja
artikal
sumber
galeri
album
catatan
tazkirah
pautan

buku 

 

Di ruangan ini dimuatkan artikal-artikal yang pernah saya tulis sama ada di dalam bidang Teknologi Pendidikan, Multimedia, Seni Visual, Psikologi dan sebagainya.

  Teknologi Pendidikan dan Multimedia
Tahun
1.
Keberkesanan Pembelajaran Arahan-Kendiri - Dr. Sajap Maswan
2006
2.
Rekabentuk Bahan Multimedia Interaktif dalam Pembelajaran Seni Visual - Dr. Sajap Maswan
2006
3.
Perkembangan Internet dan Kesannya di dalam Sistem Pendidikan di
Malaysia
- Dr. Sajap Maswan
 2006
4.
 Kelebihan Penggunaan Internet dan Laman Web dalam Pengajaran dan
Pembelajaran
- Dr. Sajap Maswan
 2006
5.
Pembelajaran Maya (Virtual Learning) dan Pembangunan Komuniti - Dr. Sajap Maswan
 2006
6.
Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Melalui Laman Web di Sekolah - Dr. Sajap Maswan
 2006
 
 
 
 
  Pendidikan Seni Visual  
1.
2006
2.
2006
3
2010
     
  Psikologi & Lain-Lain  
1.
Konsep Kendiri Pelajar Yang Telah Menjalani Hukuman
Rotan di Sekolah Menengah Di Daerah Kerian
-Kajian Kumpulan
2006
2.
Malu (Shyness) - Dr. Sajap Maswan
2006